HỘ KINH DOANH – THÀNH LẬP MỚI

CHUẨN BỊ HỒ SƠ

* Thành phần hồ sơ:

1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (theo Biểu mẫu Phụ lục III-1 Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh);

2. Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

3. Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh(theo Biểu mẫu Phụ lục III-7 Biên bản họp thành viên hộ gia đình – về việc thành lập hộ kinh doanh).

4. Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh (theo Biểu mẫu Phụ lục III-13 Văn bản ủy quyền).

-> Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 87 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

* Số lượng: 01 bộ

* Hình thức nộp: Nộp trực tiếp

* Nơi nộp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính UBND quận/huyện (cụ thể là Phòng Tài chính – Kế hoạch nằm trong UBND cấp huyện, riêng ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có Phòng Tài chính – Kế hoạch riêng không nằm trong UBND cấp huyện) nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh hoặc qua mạng điện tử (phần mềm cấp đăng ký kinh doanh quận huyện) -> Khoản 1 Điều 85 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

– Hồ sơ hợp lệ: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Phòng Tài chính – Kế hoạch sẽ ra Giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả

– Hồ sơ không hợp lệ: 03 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ. Phòng Tài chính – Kế hoạch sẽ ra thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do hồ sơ không hợp lệ và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

* Cơ sở pháp lý: Khoản 3 Điều 87 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY LUẬT TNHH DU VÀ CỘNG SỰ (DU & PARTNERS LAW FIRM)
Địa chỉ: số 132, đường Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Email: duandpartners@gmail.com.
Website: https://duandpartners.com/
Hotline: 02923 767 768

*Đánh giá bài viết