Thủ tục đăng ký khai tử mới nhất năm 2023

Luật sư hãy tư vấn cho tôi thủ tục đăng ký khai tử, người mất tại khu vực biên giới thì khai tử ở đâu và thủ tục sẽ như ...