Hỏi: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được mua nhà tại Việt Nam không và nếu có thì cần đáp ứng những điều kiện gì?

Trả lời:

Theo Điều 3 Luật Quốc tịch năm 2008 quy định về người Việt Nam định cư ở nước ngoài như sau:“Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài”.

Như vậy, người Việt Nam định cư ở nước ngoài gồm 02 nhóm: Công dân Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài cần phải đáp ứng đủ những điều kiện gì để được?

1. Thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Theo khoản 2 Điều 7 Luật Nhà ở năm 2014 quy định đối tượng được ở hữu nhà ở tại Việt Nam là: “….2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài”.

2. Giấy tờ chứng minh đối tượng được sở hữu nhà ở

Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Nhà ở năm 2014:

“2. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có giấy tờ theo quy định sau đây:

a) Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;

b) Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam”. 

3. Đủ điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở và có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức sau:

Theo Điều 8 Luật nhà ở 2014 thì điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài được công nhận quyền sở hữu nhà ở là phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam và có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức sau:

+ Mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản);

+ Mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân;

+ Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của DU & PARTNERS LAW FIRM. Nếu bạn còn thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY LUẬT TNHH DU VÀ CỘNG SỰ (DU & PARTNERS LAW FIRM)
Địa chỉ
: số 132, đường Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Email: duandpartners@gmail.com.
Website: https://duandpartners.com/
Hotline: 02923 767 768

*Đánh giá bài viết