HỢP TÁC XÃ – ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP

* Thời điểm đăng ký:

Trước khi hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi dự định đặt trụ sở chính.

* Thành phần hồ sơ:

1. Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã (theo Biểu mẫu Phụ lục I-12 Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã).

2. Điều lệ hợp tác xã;

3. Phương án sản xuất, kinh doanh (theo Biểu mẫu Phụ lục I-13 Phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã);

4. Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên (theo Biểu mẫu Phụ lục I-14 Danh sách thành viên hợp tác xã);

5. Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên (theo Biểu mẫu Phụ lục I-15 Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc, ban kiểm soát);

6. Nghị quyết hội nghị thành lập.

* Thời hạn cấp: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ (nếu từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do)

-> Cơ sở pháp lý: Điều 23 Luật Hợp tác xã 2012.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của DU & PARTNERS LAW FIRM. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY LUẬT TNHH DU VÀ CỘNG SỰ (DU & PARTNERS LAW FIRM)
Địa chỉ: số 132, đường Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Email: duandpartners@gmail.com.
Website: https://duandpartners.com/
Hotline: 02923 767 768

* Đánh giá bài viết