Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp của Chính phủ ban hành ngày 04/01/2021 (có hiệu lực ngày 04/01/2021).

Thám vấn bởi Nguyễn Thị Tú QuyênCông ty Luật Du và Cộng Sự.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY LUẬT TNHH DU VÀ CỘNG SỰ (DU & PARTNERS LAW FIRM)
Địa chỉ: số 132, đường Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Email: duandpartners@gmail.com.
Website: https://duandpartners.com/
Hotline: 02923 767 768

* Đánh giá của khách hàng