• 0292 3 767 768
  • duandpartners@gmail.com

Sở hữu trí tuệ

Sáng chế là gì?

Sáng chế là gì?

Sáng chế là: giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự ...
Đọc thêm