Quy trình tách thửa đất, hợp thửa đất

Việc tách thửa cần nắm các quy định về hồ sơ, điều kiện, thủ tục thực hiện thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất và các trường hợp không ...