Thủ tục góp vốn, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất là một trong những hình thức chuyển quyền sử dụng đất. Bởi vì căn cứ theo khoản 10 Điều 3 Luật Đất đai 2013 ...