Thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh gắn với dự án đầu tư

Việc thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh gắn dự án đầu tư được thực hiện với trình tự, thủ tục như thế nào?