• 0292 3 767 768
  • duandpartners@gmail.com

Tư vấn thuế

Lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài

Thuế môn bài (hay lệ phí môn bài) là một loại thuế trực thu do cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ...
Đọc thêm