Thẩm quyền của Tòa án trong giải quyết vụ án chia thừa kế

Theo quy định tại khoản 5 Điều 26 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 quy định về những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết ...