HỘ KINH DOANH – TẠM NGỪNG KINH DOANH

Nếu tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên -> phải thông báo với nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Khi đã tạm ngừng kinh doanh, nếu muốn tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo thì phải:

– Gửi thông báo bằng văn bản cho Phòng Tài chính – Kế hoạch (theo Biểu mẫu Phụ lục III-4 Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh) đã đăng ký ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

– Kèm theo thông báo phải có bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh (theo Biểu mẫu Phụ lục III-10 Biên bản họp thành viên hộ gia đình – về việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh).

Sau khi tiếp nhận thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận hồ sơ cho hộ kinh doanh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo cho hộ kinh doanh.

* Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 91 Nghị định số 01/2021NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY LUẬT TNHH DU VÀ CỘNG SỰ (DU & PARTNERS LAW FIRM)
Địa chỉ: số 132, đường Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Email: duandpartners@gmail.com.
Website: https://duandpartners.com/
Hotline: 02923 767 768

*Đánh giá bài viết