• 0292 3 767 768
  • duandpartners@gmail.com

Doanh nghiệp

Địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh

Bao gồm: Thành lập mới, đăng ký thay đổi, tạm ngừng kinh - tiếp tục kinh doanh trước thời hạn, chấm dứt hoạt động...
Đọc thêm
Lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài

Thuế môn bài (hay lệ phí môn bài) là một loại thuế trực thu do cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ...
Đọc thêm