Muốn ly hôn, giành quyền nuôi con thì phải làm sao?

Luật sư cho tôi hỏi nếu tôi muốn ly hôn và tôi muốn giành quyền nuôi con thì tôi phải làm những gì và thủ tục sẽ như thế nào?