• 0292 3 767 768
  • duandpartners@gmail.com

Đội ngũ nhân sự

Nghiên cứu sinh - Thạc sỹ - Luật sư

Phạm Hồng Du

Trình độ Kinh nghiệm Chuyên môn Tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng tại Toà án trong lĩnh vực Dân sự, Hình Sự, Hành chính, Đất đai, Thừa
Nghiên cứu sinh - Thạc sĩ

Nguyễn Chí Dũng

Trình độ Kinh nghiệm Đã tham gia giảng dạy pháp luật, đại diện tham gia tố tụng và ngoài tố tụng trên 10 năm. Chuyên môn  Luật Dân sự, Luật Đất
Thạc sỹ - Luật sư

Thân Thị Kim Nga

Trình độ Kinh nghiệm Có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn trong các lĩnh vực: Chuyên môn Tư vấn doanh nghiệp, tư vấn pháp luật về lao động, quan hệ
Luật sư

Đặng Nguyễn Kim Anh

Trình độ Kinh nghiệm Chuyên môn Tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng trong trong các lĩnh vực: Dân sự, Đất đai, Hình sự, Hành chính, Lao động,
Thạc sĩ

Đinh Thị Mỹ Linh

Trình độ Kinh nghiệm Chuyên môn Tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng trong trong các lĩnh vực: Dân sự, Hành chính, Thừa kế, Lao động, Kinh doanh
Chuyên viên

Hứa Thế Linh

Trình độ Kinh nghiệm Kinh nghiệm tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật liên quan trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia
Chuyên viên

Tô Thanh Hòa

Trình độ Kinh nghiệm Chuyên môn Tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng trong trong các lĩnh vực: Dân sự, Ngân hàng, Đất đai, Hôn nhân gia đình…
Chuyên viên

Nguyễn Thị Tú Quyên

Trình độ Kinh nghiệm Chuyên môn Tư vấn pháp luật cho khách hàng trong lĩnh vực Kinh doanh – Thương mại, Dân sự, Thừa kế, Hôn nhân và Gia đình,
Thạc sĩ

Nguyễn Trọng Nguyễn

Trình độ Kinh nghiệm Chuyên môn Tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng trong trong các lĩnh vực: Dân sự, Đất đai, Hình sự, Hành chính, Thừa kế,
Chuyên viên

Phan Hoàng Như Phúc

Trình độ Kinh nghiệm Chuyên môn Tư vấn, thực hiện các công việc liên quan đến thuế, kế toán cho doanh nghiệp.
Chuyên viên

Thạch Sa Huỳnh

Trình độ Kinh nghiệm Chuyên môn Tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng trong các lĩnh vực: Dân sự, Hành chính, Hình sự,…