HỘ KINH DOANH – CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác:

– Gửi văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (theo Biểu mẫu Phụ lục III-6 Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh).  

– Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét giải quyết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.  

Trường hợp hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới thì Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của các lần trước đó không còn hiệu lực.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY LUẬT TNHH DU VÀ CỘNG SỰ (DU & PARTNERS LAW FIRM)
Địa chỉ: số 132, đường Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Email: duandpartners@gmail.com.
Website: https://duandpartners.com/
Hotline: 02923 767 768

*Đánh giá bài viết