HỢP TÁC XÃ – ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

1. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung hợp tác xã

Thủ tụcĐăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
Thời hạn HTX đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xãTrong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày HTX có thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật thì hợp tác xã phải đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi HTX đặt trụ sở chính.
Thành phần hồ sơ– Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký HTX (theo Biểu mẫu Phụ lục II-4 Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký HTX quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT được sửa đổi bởi Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT);
– Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định của hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã theo quy định của Luật HTX.
Số lượng01 bộ hồ sơ.
Thời hạn giải quyếtTrong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký hợp tác xã thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã cho hợp tác xã. Nếu không thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã thì cơ quan đăng ký hợp tác xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết.
-> Cơ sở pháp lý: Điều 11 Thông tư 03/2014 được sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT.
Nơi đăng ký thay đổiTrường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi hợp tác xã đã đăng ký thì hợp tác xã đăng ký thay đổi tại cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã dự định đặt trụ sở mới.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã dự định đặt trụ sở mới thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã cho hợp tác xã và gửi thông tin đến cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi trước đây hợp tác xã đăng ký.
Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, hợp tác xã phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã”.
-> CSPL: Khoản 2 Điều 11 Thông tư 03/2014 được sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Thông tư 03/2019/TT-BKHĐT.

2. Biểu mẫu: Biểu mẫu Phụ lục II-4 Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký HTX quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT được sửa đổi bởi Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của DU & PARTNERS LAW FIRM. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY LUẬT TNHH DU VÀ CỘNG SỰ (DU & PARTNERS LAW FIRM)
Địa chỉ: số 132, đường Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Email: duandpartners@gmail.com.
Website: https://duandpartners.com/
Hotline: 02923 767 768

* Đánh giá bài viết