VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở QUA CÁC THỜI KỲ

TÓM TẮT NỘI DUNG

STTDANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở QUA CÁC THỜI KỲNGÀY CÓ HIỆU LỰCTÌNH TRẠNG HIỆU LỰC
AGIAI ĐOẠN TRƯỚC NGÀY 01/7/1980  
1Hiến pháp năm 1946.Ngày 24/11/1946Hết hiệu lực ngày 01/01/1960
2Hiến pháp năm 1959.Ngày 01/01/1960Hết hiệu lực ngày 19/12/1980
3Luật Cải cách ruộng đất năm 1953.Ngày 19/12/1953Không còn phù hợp
4Quyết định số 111/CP ngày 14/4/1977 về việc ban hành chính sách quản lý và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà, đất cho thuê ở các đô thị của các tỉnh phía nam.Ngày 29/4/1977Không còn phù hợp
5Thông tư số 73-TTg ngày 07/7/1962 về việc quản lý đất của tư nhân cho thuê, đất vắng chủ, đất bỏ hoang ở nội thành, nội thị.Ngày 22/7/1962Không còn phù hợp
BGIAI ĐOẠN TRƯỚC NGÀY 01/7/1980 ĐẾN TRƯỚC NGÀY 08/01/1988  
6Hiến pháp năm 1980.Ngày 19/12/1980Hết hiệu lực ngày 18/4/1992
7Quyết định số 201-CP ngày 01/7/1980 về việc thống nhất quản lý ruộng đất và tăng cường công tác quản lý ruộng đất trong cả nước.Ngày 01/7/1980Hết hiệu lực ngày 04/7/1991
CGIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 08/01/1988 ĐẾN TRƯỚC NGÀY 15/10/1993  
8Nghị định số 30-HĐBT ngày 23/3/1989 của Hội đồng bộ trưởng về việc thi hành Luật đất đai.Ngày 23/3/1989Không còn phù hợp
9Pháp lệnh về nhà ở năm 1991.Ngày 01/7/1991Hết hiệu lực ngày 01/7/1996
10Quyết định số 13-HĐBT ngày 01/2/1989 về việc giải quyết một số vấn đề cấp bách về ruộng đất.Ngày 16/02/1989Không còn phù hợp
DGIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/7/2004 ĐẾN TRƯỚC NGÀY 01/7/2014  
11Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai.Ngày 16/11/2004Hết hiệu lực ngày 01/7/2014
12Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.Ngày 01/7/2007Hết hiệu lực ngày 01/7/2014
13Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.Ngày 10/12/2009Hết hiệu lực ngày 01/7/2014

NỘI DUNG

VĂN BẢN LIÊN QUAN

>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Dân sự năm 2015
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Lao động năm 2019
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn quy định về luật sư và đạo đức nghề luật sư
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Hình sự năm 1999
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; Luật Nuôi con nuôi năm 2010
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Dân sự năm 2015
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2021
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Trọng tài thương mại năm 2010
>> Một số văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp năm 2020
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Thương mại năm 2005

Tham vấn bởi Nguyễn Thị Tú Quyên Công ty Luật Du và Cộng Sự.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của DU & PARTNERS LAW FIRM. Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc. Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua thông tin dưới đây.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY LUẬT TNHH DU VÀ CỘNG SỰ (DU & PARTNERS LAW FIRM)
Địa chỉ: số 132, đường Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Email: duandpartners@gmail.com.
Website: https://duandpartners.com/
Hotline: 02923 767 768

* Đánh giá của khách hàng