TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017

TÓM TẮT NỘI DUNG

STTDANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT HÌNH S NĂM 2015, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017NGÀY CÓ HIỆU LỰCTÌNH TRẠNG HIỆU LỰC
 A. NGHỊ ĐỊNH:  
1Nghị định 19/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của BLHS 2015.Ngày 02/02/2018Còn hiệu lực
2Nghị định 37/2018/NĐ-CP ngày 10/3/2018 quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự.Ngày 10/3/2018Còn hiệu lực
 B. NGHỊ QUYẾT:  
3Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP ngày 30/6/2016 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại khoản 3 Điều 7 BLHS 2015.Ngày 01/8/2016Còn hiệu lực
4Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 về việc lùi hiệu lực thi hành của BLHS 2015, BLTTHS 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 và bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015 vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.Ngày 30/6/2016Hết hiệu lực ngày 05/7/2017
5Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 về việc thi hành BLHS 2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của BLTTHS 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015.Ngày 05/7/2017Còn hiệu lực
6Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của BLHS về tha tù trước thời hạn có điều kiện.Ngày 09/6/2018Còn hiệu lực
7Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 hướng dẫn áp dụng Điều 65 của BLHS về án treo (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022).Ngày 01/7/2018Còn hiệu lực
8Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP ngày 05/11/2018 hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của BLHS.Ngày 01/12/2018Còn hiệu lực
9Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của BLHS.Ngày 15/3/2019Còn hiệu lực
10Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP ngày 24/5/2019 hướng dẫn áp dụng Điều 324 của BLHS về tội rửa tiền.Ngày 07/7/2019Còn hiệu lực
11Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, BHTN, Điều 215 về tội gian lận BHYT và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của BLHS.Ngày 01/9/2019Còn hiệu lực
12Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP ngày 01/10/2019 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của BLHS và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi.Ngày 05/11/2019Còn hiệu lực
13Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP ngày 01/10/2019 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 299 và Điều 300 của BLHS.Ngày 01/12/2019Còn hiệu lực
14Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS trong xét xử tội phạm tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ.Ngày 15/02/2021Còn hiệu lực
15Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐTP ngày 20/12/2021 hướng dẫn áp dụng Điều 201 của BLHS và việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.Ngày 24/12/2021Còn hiệu lực
16Nghị quyết 08/2021/NQ-UBTVQH15 ngày 26/11/2021 giải thích khoản 1 Điều 289 của BLHS.Ngày 14/01/2022Còn hiệu lực
17Nghị quyết 01/2022/NQHĐTP ngày 15/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng điều 65 của bộ luật hình sự về án treo.Ngày 10/5/2022Còn hiệu lực
18Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐTP ngày 09/9/2022 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 304, Điều 305, Điều 306, Điều 307 và Điều 308 của BLHS.Ngày 01/11/2022Còn hiệu lực
 C. CÔNG VĂN:  
19Công văn 276/TANDTC-PC ngày 13/9/2016 hướng dẫn áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của BLHS 2015.  
20Công văn 301/TANDTC-PC ngày 07/10/2016 về việc áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của BLHS năm 2015.  
21Công văn 148/TANDTC-PC ngày 12/7/2017 về việc triển khai, thi hành BLHS 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14.  
22Công văn 04/TANDTC-PC ngày 09/01/2018 về việc áp dụng BLHS 2015 và Nghị quyết số 41 của Quốc Hội.  
23Công văn 196/TANDTC-PC ngày 04/9/2018 về việc áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 của BLHS (Tội đánh bạc; Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc).  
24Công văn số 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử.  
25Công văn 1557/VKSTC-V1 ngày 20/4/2021 về việc hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng các điều 347, 348 và 349 BLHS.  
26Công văn số 174/TANDTC-PC ngày 31/8/2023 về việc áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 của BLHS.  

NỘI DUNG

VĂN BẢN LIÊN QUAN

>> Văn bản pháp luật về đất đai, nhà ở qua các thời kỳ
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Lao động năm 2019
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; Luật Nuôi con nuôi năm 2010
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn quy định về luật sư và đạo đức nghề luật sư
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Dân sự năm 2015
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Dân sự năm 2015
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2021
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Trọng tài thương mại năm 2010
>> Một số văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp năm 2020
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Thương mại năm 2005

Tham vấn bởi Nguyễn Thị Tú QuyênCông ty Luật Du và Cộng Sự.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của DU & PARTNERS LAW FIRM. Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc. Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ  qua thông tin dưới đây.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY LUẬT TNHH DU VÀ CỘNG SỰ (DU & PARTNERS LAW FIRM)
Địa chỉ: số 132, đường Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Email: duandpartners@gmail.com.
Website: https://duandpartners.com/
Hotline: 02923 767 768

* Đánh giá của khách hàng