Văn bản hợp nhất 21/VBHN-VPQH 2018 Luật Đất đai (ngày hợp nhất 10/12/2018).

Tham vấn bởi Nguyễn Thị Tú Quyên – Công ty Luật Du và Cộng Sự

THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY LUẬT TNHH DU VÀ CỘNG SỰ (DU & PARTNERS LAW FIRM)
Địa chỉ: số 132, đường Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Email: duandpartners@gmail.com.
Website: https://duandpartners.com/
Hotline: 02923 767 768

* Đánh giá của khách hàng