TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015

TÓM TẮT NỘI DUNG

STTDANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015NGÀY CÓ HIỆU LỰCTÌNH TRẠNG HIỆU LỰC
 A. NGHỊ QUYẾT:  
1Nghị quyết 103/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật Tố tụng Dân sựNgày 25/11/2015Còn hiệu lực
2Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định củaNghị quyết 103/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng Dân sự và Nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng Hành chínhNgày 01/8/2016Còn hiệu lực
3Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP ngày 30/12/2016 hướng dẫn thi hành một số quy định của BL TTDS 2015, Luật TTHC 2015 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tửNgày 15/02/2017Còn hiệu lực
4Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa ánNgày 01/01/2017Còn hiệu lực
5Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05/5/2017 hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 BL TTDS 2015 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án.Ngày 01/7/2017Còn hiệu lực
6Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐTP ngày 24/9/2020 hướng dẫn áp dụng một số quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật Tố tụng Dân sự.Ngày 01/12/2020Còn hiệu lực
 B. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH:  
7Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC quy định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của BL TTDS.Ngày 18/10/2016Còn hiệu lực
 C. CÔNG VĂN:  
8Công văn số 152/TANDTC-PC ngày 19/7/2017 về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu.  
9Công văn số 55/TANDTC-PC ngày 20/3/2018 về tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành.  
10Công văn số 89/TANDTC-PC ngày 30/6/2020 về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử.  
11Công văn số 02/TANDTC-PC ngày 02/8/2021 về việc giải đáp một số vướng mắt tr ng xét xử.  
12Công văn số 114/TANDTC-HTQT ngày 17/9/2021 về việc xác minh địa chỉ của đương sự ở nước ngoài  
13Công văn số 206/TANDTC-PC ngày 27/12/2022 về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắt trong công tác xét xử  
14Công văn số 196/TANDTC-PC ngày 03/10/2023 về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắt trong công tác xét xử  

NỘI DUNG

VĂN BẢN LIÊN QUAN

>> Văn bản pháp luật về đất đai, nhà ở qua các thời kỳ
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Lao động năm 2019
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn quy định về luật sư và đạo đức nghề luật sư
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Hình sự năm 1999
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; Luật Nuôi con nuôi năm 2010
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Dân sự năm 2015
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Dân sự năm 2015
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2021
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Trọng tài thương mại năm 2010
>> Một số văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp năm 2020
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Thương mại năm 2005

Tham vấn bởi Nguyễn Thị Tú Quyên Công ty Luật Du và Cộng Sự.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của DU & PARTNERS LAW FIRM. Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc. Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ  qua thông tin dưới đây.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY LUẬT TNHH DU VÀ CỘNG SỰ (DU & PARTNERS LAW FIRM)
Địa chỉ: số 132, đường Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Email: duandpartners@gmail.com.
Website: https://duandpartners.com/
Hotline: 02923 767 768

* Đánh giá của khách hàng