TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN LUẬT THƯƠNG MẠI NĂM 2005

TÓM TẮT NỘI DUNG

STTDANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN LUẬT THƯƠNG MẠI NĂM 2005NGÀY CÓ HIỆU LỰCTÌNH TRẠNG HIỆU LỰC
 A. NGHỊ ĐỊNH: 
1Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.Ngày 16/3/2006Còn hiệu lực
2Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31/3/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại.Ngày 26/4/2006Còn hiệu lực
3Nghị định 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh.Ngày 25/4/2007Còn hiệu lực
4Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.Ngày 10/3/2016Còn hiệu lực
5Nghị định 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 về hòa giải thương mại.Ngày 15/4/2017Còn hiệu lực
6Nghị định 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 quy định về kinh doanh dịch vụ logictics.Ngày 20/02/2018Còn hiệu lực
7Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.Ngày 15/01/2018Còn hiệu lực
8Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.Ngày 15/7/2018Còn hiệu lực
 B. NGHỊ QUYẾT: 
9Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm.Ngày 15/3/2019Còn hiệu lực
 C. CÔNG VĂN: 
10Công văn số 217/TCHQ-GSQL về việc đăng ký giám định hàng hóa phục vụ mục đích quản lý NN ngày 16/01/2008 của Tổng cục Hải quan.Ngày 16/01/2008Còn hiệu lực

NỘI DUNG

VĂN BẢN LIÊN QUAN

>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Lao động năm 2019
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; Luật Nuôi con nuôi năm 2010
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn quy định về luật sư và đạo đức nghề luật sư
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Hình sự năm 1999
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Dân sự năm 2015
>> Văn bản pháp luật về đất đai, nhà ở qua các thời kỳ
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2021
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017
>> Tổng hợp các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Trọng tài thương mại năm 2010
>> Một số văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp năm 2020

Tham vấn bởi Nguyễn Thị Tú Quyên – Công ty Luật Du và Cộng Sự.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của DU & PARTNERS LAW FIRM. Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc. Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua thông tin dưới đây.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY LUẬT TNHH DU VÀ CỘNG SỰ (DU & PARTNERS LAW FIRM)
Địa chỉ: số 132, đường Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Email: duandpartners@gmail.com.
Website: https://duandpartners.com/
Hotline: 02923 767 768

* Đánh giá của khách hàng