Xin cho tôi được hỏi, hiện nay Luật Thi hành án dân sự hiện hành có những văn bản hướng dẫn nào? (Mai Anh Phương – Bến Tre).

DU & PARTNERS LAW FIRM trân trọng gửi đến quý khách hàng hệ thống toàn bộ văn bản hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự hiện hành.

(Hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự hiện hành)

 Số hiệu văn bảnTrích yếu nội dungNgày ban hành/ thông quaNgày có hiệuTình trạng hiệu lựcVăn bản hướng dẫnVăn bản thay thế
ILuật. 
 Luật số 26/2008/QH12Luật thi hành án dân sự14/11/200801/7/2009Còn hiệu lực  
IINghị định 
1Nghị định số 58/2009/NĐ-CPQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự13/7/200924/8/2009Hết hiệu lực toàn phần ngày 01/9/2015 Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự
2Nghị định số 74/2009/NĐ-CPQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự09/9/200901/11/2009Hết hiệu lực toàn phần ngày 01/9/2015 Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự
3Nghị định số 17/2010/NĐ-CPVề bán đấu giá tài sản04/3/201001/7/2010Hết hiệu lực một phần ngày 01/7/2017 đối với văn bản, trừ các trường hợp sau đây: – Khóa đào tạo nghề đấu giá chưa kết thúc tại thời điểm Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. – Chứng chỉ đào tạo nghề đấu giá được cấp theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản có giá trị như giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản. Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành, người có Chứng chỉ đào tạo nghề đấu giá theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá thì không phải tập sự hành nghề đấu giá và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá theo quy định tại Điều 13 của Luật đấu giá tài sản. – Trường hợp đấu giá tài sản mà hợp đồng bán đấu giá tài sản đã được ký kết trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành và đã thực hiện việc niêm yết, thông báo công khai nhưng chưa tổ chức cuộc đấu giá thì việc tổ chức cuộc đấu giá được thực hiện theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. – Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành, tổ chức đấu giá tài sản đề nghị Sở Tư pháp nơi có trụ sở cấp Thẻ đấu giá viên theo quy định của Nghị định này cho đấu giá viên đã được cấp Thẻ đấu giá viên theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. Thẻ đấu giá viên do tổ chức đấu giá tài sản cấp hết hiệu lực kể từ ngày đấu giá viên được Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên theo quy định của Nghị định này. Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu giá tài sản
4Nghị định số 110/2013/NĐ-CPQuy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã24/9/201311/11/2013Hết hiệu lực một phần ngày 01/9/2020 đối với văn bản trừ trường hợp đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định số 82/2020/NĐ có hiệu lực thi hành, mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ (khoản 2 Điều 89 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP). Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp…
5Nghị định số 125/2013/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự14/10/201301/12/2013Hết hiệu lực toàn phần ngày 01/9/2015Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 14 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự, có hiệu lực ngày 01/3/2014 (còn hiệu lực).   
6Nghị định số 62/2015/NĐ-CPQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi hành án dân sự18/7/201501/9/2015Còn hiệu lực– Thông tư số 18/2018/ TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của bộ trưởng bộ tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự, có hiệu lực ngày 20/02/2019 (còn hiệu lực). – Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự, có hiệu lực ngày 01/10/2023 (còn hiệu lực). 
7Nghị định số 67/2015/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã14/8/201501/10/2015Hết hiệu lực một phần ngày 01/9/2020 đối với văn bản trừ trường hợp đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định số 82/2020/NĐ có hiệu lực thi hành, mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ (khoản 2 Điều 89 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP). Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp…
8Nghị định số 33/2020/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi hành án dân sự17/3/202001/5/2020Còn hiệu lực  
9Nghị định số 82/2020/NĐ-CPQuy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã15/7/202001/9/2020Còn hiệu lực  
IIINghị quyết 
1Nghị quyết số 24/2008/QH12Thi hành luật thi hành án dân sự14/11/200828/11/2008Còn hiệu lựcThông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 25 tháng 03 năm 2010 hướng dẫn thủ tục miễn thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng, hết hiệu lực ngày 09/7/2015. 
IVThông tư liên tịch 
1Thông tư liên tịch  số 141/2010/TTLT/BQP-BTPHướng dẫn việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trong quân đội19/10/201003/12/2010Còn hiệu lực  
2Thông tư liên tịch số 265/2013/TTLT-BQP-BCAQuy định việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự trong quân đội31/12/201320/02/2014Còn hiệu lực  

Tham vấn bởi Nguyễn Thị Tú Quyên – Công ty Luật Du và Cộng Sự

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của DU & PARTNERS LAW FIRM. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY LUẬT TNHH DU VÀ CỘNG SỰ (DU & PARTNERS LAW FIRM)
Địa chỉ: số 132, đường Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Email: duandpartners@gmail.com.
Website: https://duandpartners.com/
Hotline: 02923 767 768

* Đánh giá của khách hàng