Người Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn mua nhà tại Việt Nam thì cần những điều kiện gì?

Hỏi: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được mua nhà tại Việt Nam không và nếu có thì cần đáp ứng những điều kiện gì? Trả lời: ...