-> TẢI BẢN PDF:

-> TẢI VĂN BẢN TIẾNG VIỆT:

CÔNG TY LUẬT TNHH DU VÀ CỘNG SỰ (DU & PARTNERS LAW FIRM)

Địa chỉ: số 132,đường Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

Email: duandpartners@gmail.com.

Website: https://duandpartners.com/

Hotline: 02923 767 768