Trải qua các thời kỳ có rất nhiều văn bản pháp luật quy định về lĩnh vực đất đai, cụ thể sau đây:

STTLUẬTVĂN BẢN HƯỚNG DẪNHIỆU LỰC
01Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018Còn hiệu lực
02Luật Đất đai 2013Nghị định 96/2019/NĐ-CP về khung giá đấtNghị định 45/2014/NĐ-CP thu tiền sử dụng đấtNghị định 46/2014/NĐ-CP thu tiền thuê đất thuê mặt nướcNghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật đất đaiquản lý sử dụng đất trồng lúaNghị định 47/2014/NĐ-CP bồi thường hỗ trợ tái đinh cư khi Nhà nước thu hồi đấtNghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đấtNghị định 43_2014_NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đaiThông tư 27/2018/TT-BTNMT kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đấtThông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn 01/2017/NĐ-CP Luật đất đaiThông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014 Nghị định 44/2014 hướng dẫn luật đất đaiThông tư 47/2014/TT-BTNMT kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấpThông tư 23/2014/TT-BTNMT Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền đấtThông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chínhThông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chínhCòn hiệu lực
03Luật Kinh doanh bất động sản 2006Chỉ thị 11/2007/CT-TTg thi hành Luật Kinh doanh bất động sảnNghị định 153/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh Bất động sảnHết hiệu lực
04Luật Đất đai năm 2003Nghị định 181/2004/NĐ-CP về thi hành Luật Đất đaiQuyết định 24/2004/QĐ-BTNMT Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtNghị định 188/2004/NĐ-CP xác định giá đất và khung giá các loại đấtNghị định 197/2004/NĐ-CP bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đấtQuyết định 08/2006/QĐ-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtNghị định 42/2012/NĐ-CP quản lý, sử dụng đất trồng lúaNghị định 88/2009/NĐ-CP cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtNghị định 69/2009/NĐ-CP bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cưHết hiệu lực
05Luật Đất đai sửa đổi 2001Nghị định 66/2001/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai sửa đổiHết hiệu lực
 06Luật Đất đai sửa đổi 1998Nghị định 04/2000/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đaiNghị định 66/2001/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai sửa đổiHết hiệu lực
    
 07Luật Đất đai năm 1993Công văn số 92.2000.KHXX về việc xác định quyền sử dụng đấtNghị định 89-CP năm 1994 về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chínhThông tư liên tịch 01/2002/TTTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCDC hướng dẫn thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc giải quyết tranh chấp liên quan đến sử dụng đấtNghị định 80-CP năm 1993 quy định khung giá các loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồiNghị định 88-CP năm 1994 về việc quản lý và sử dụng đất đô thịNghị định 90-CP năm 1994 Quy định đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộngNghị định 87-CP năm 1994 quy định khung giá các loại đấtNghị định 9-CP năm 1996 về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninhThông tư liên tịch 02/1997/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCDC hướng dẫn khoản 3 Điều 38 Luật đất đai năm 1993 về thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đấtNghị định 17/1999/ND-CP về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đấtNghị định 04/2000/NĐ-CP về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đaiNghị định 68/2001/NĐ-CP về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đaiHết hiệu lực
08Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993Nghị định 74-CP năm 1993 Hướng dẫn Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp Nghị định 73-CP năm 1993 Hướng dẫn việc phân hạng đất tính Thuế Sử dụng Đất nông nghiệpCòn hiệu lực
09Luật Đất đai năm 1987Thông tư liên tịch 04/TTLN năm 1990 về việc giải quyết các tranh chấp về tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất đaiNghị định 30-HĐBT năm 1989 thi hành Luật Đất đaiChỉ thị 60-HĐBT năm 1988 thi hành Luật đất đaiHết hiệu lực
10Luật Cải cách ruộng đất năm 1953Hết hiệu lực

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của DU & PARTNERS LAW FIRM. Nếu quý khách còn vướng mắc hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY LUẬT TNHH DU VÀ CỘNG SỰ (DU & PARTNERS LAW FIRM)
Địa chỉ: số 132, đường Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Email: duandpartners@gmail.com.
Website: https://duandpartners.com/
Hotline: 02923 767 768

* Đánh giá bài viết