Luật Đất đai năm 2024 thay thế Luật Đất đai năm 2013, sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2025 và có nhiều điểm mới so với các Luật Đất đai trước đây.

Tổng hợp bởi Nguyễn Thị Tú Quyên  Công ty Luật Du và Cộng Sự

THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY LUẬT TNHH DU VÀ CỘNG SỰ (DU & PARTNERS LAW FIRM)
Địa chỉ: số 132, đường Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Email: duandpartners@gmail.com.
Website: https://duandpartners.com/
Hotline: 02923 767 768

* Đánh giá bài viết