Hiện nay, có nhiều người quan tâm đến vấn đề trong vụ án dân sự về tranh chấp quyền sử dụng đất có yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Tòa án cấp huyện hay cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết? Sau đây mời bạn đọc cùng Du & Partners law firm đi tìm đáp án của câu hỏi này.

Theo đó việc yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là yêu cầu hủy quyết định cá biệt. Vậy quyết định cá biệt được quy định như thế nào?

1. Quyết định cá biệt

Theo Khoản 2 Điều 34 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 quy định về quyết định cá biệt là quyết định đã được ban hành về một vấn đề cụ thể và được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể. Trường hợp vụ việc dân sự có liên quan đến quyết định này thì phải được Tòa án xem xét trong cùng một vụ việc dân sự đó. Do vậy, Tòa án phải có trách nhiệm xem xét, giải quyết khi trong vụ án dân sự có yêu cầu hủy quyết định cá biệt (cụ thể là yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

2. Tòa án nào có thẩm quyền hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong vụ án dân sự về tranh chấp quyền sử dụng đất?

Về yêu cầu hủy quyết định cá biệt trong khi Tòa án giải quyết vụ án dân sự được thực hiện theo quy định tương ứng của Luật tố tụng hành chính về thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp tỉnh được quy định tại Khoản 4 Điều 34 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, cụ thể như sau: Thẩm quyền của cấp Tòa án giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp có xem xét việc hủy quyết định cá biệt quy định tại khoản 1 Điều này được xác định theo quy định tương ứng của Luật tố tụng hành chính về thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp tỉnh”.

Khi đối chiếu với Khoản 4 Điều 32 Luật Tố tụng Hành chính năm 2015 quy định về thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện sau đây: “…4. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án. Trong khi đó, Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên khi yêu cầu hủy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng nghĩa với việc khiếu kiện quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết.

Và theo hướng dẫn tại mục 3 phần III của Công văn số 196/TANDTC-PC ngày 03/10/2023 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắt trong công tác xét xử thì khi giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất có yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Tòa án xét thấy cần phải hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Như vậy, từ những căn cứ trên cho thấy, trong vụ án dân sự về tranh chấp quyền sử dụng đất có yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của DU & PARTNERS LAW FIRM. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY LUẬT TNHH DU VÀ CỘNG SỰ (DU & PARTNERS LAW FIRM)
Địa chỉ: số 132, đường Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Email: duandpartners@gmail.com.
Website: https://duandpartners.com/
Hotline: 02923 767 768

* Đánh giá của khách hàng