Yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong vụ án dân sự về tranh chấp quyền sử dụng đất do Tòa án cấp nào có thẩm quyền giải quyết?

Hiện nay, có nhiều người quan tâm đến vấn đề trong vụ án dân sự về tranh chấp quyền sử dụng đất có yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền ...