“Tôi rất biết ơn đội ngũ luật sư công ty D&P đã giúp tôi lấy lại được tài sản của bố tôi để lại. Nếu không nhờ sự tận tình và nhiệt huyết của các bạn chắc tôi không được như hôm nay.”
Anh Kha

Cái Răng, Cần Thơ