Luật Trợ giúp pháp lý 2017 số 11/2017/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 20 tháng 6 năm 2017 (có hiệu lực ngày 01/01/2018).

Tổng hợp bởi Nguyễn Thị Tú Quyên – Công ty Luật Du và Cộng Sự

THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY LUẬT TNHH DU VÀ CỘNG SỰ (DU & PARTNERS LAW FIRM)
Địa chỉ: số 132, đường Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Email: duandpartners@gmail.com.
Website: https://duandpartners.com/
Hotline: 02923 767 768

* Đánh giá của khách hàng