Chủ thể nào có nghĩa vụ chứng minh trong vụ án dân sự, vụ án hình sự?

Nghĩa vụ chứng minh trong vụ án dân sự, vụ án hình sự.