Đã hưởng BHXH một lần thì có được bảo lưu Bảo hiểm thất nghiệp không?

Sau khi nghỉ việc, nhiều người lao động không còn nhu cầu tham gia BHXH, do vậy người lao động đã quyết định làm hồ sơ để rút bảo hiểm ...