Đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội bị xử lý như thế nào?

Hiện nay các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok, Instagram,…ngày càng phổ biến và có hàng triệu người sử dụng với mục đích giải trí, học tập, ...