Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 20 tháng 6 năm 2017 (có hiệu lực ngày 01/7/2018).

Tham vấn bởi Nguyễn Thị Tú Quyên – Công ty Luật Du và Cộng Sự.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY LUẬT TNHH DU VÀ CỘNG SỰ (DU & PARTNERS LAW FIRM)
Địa chỉ: số 132, đường Nguyễn Đệ, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
Email: duandpartners@gmail.com.
Website: https://duandpartners.com/
Hotline: 02923 767 768

* Đánh giá của khách hàng