Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Các trường hợp bị thu hồi: - Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo; - Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 ...