Thủ tục thành lập mới công ty cổ phần

Gồm các bước: Nộp hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ và nhận kết quả.