Người Việt Nam định cư nước ngoài muốn mua nhà tại Việt Nam thì cần điều kiện gì?

Người Việt Nam định cư nước ngoài muốn mua nhà tại Việt Nam thì cần điều kiện gì?