Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Gồm: 02 Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp; 01 Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp; 04 Bộ ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp; Chứng từ nộp ...