Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Gồm: 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu; 05 Mẫu nhãn hiệu; Chứng từ nộp phí, lệ phí; Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng ...