Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần

Gồm: Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty cổ phần; Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần; ...