Công ty Luật TNHH Du và Cộng Sự ký kết văn bản thoả thuận hợp tác với Khoa Luật Trường Đại học Nam Cần Thơ

Lễ ký kết văn bản thoả thuận hợp tác với Khoa Luật Trường Đại học Nam Cần Thơ