Có thêm 3 án lệ hình sự trong năm 2023

Ngày 24/02/2023, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 39/QĐ-CA về công bố án lệ.