• 0292 3 767 768
 • duandpartners@gmail.com

Nguyễn Thị Tú Quyên

 • 02923 767 768
 • nguyenthituquyen414@gmail.com

Trình độ

 • Cử nhân Luật học Trường Đại học Cần Thơ.
 • Cử nhân Văn học Trường Đại học Cần Thơ.
 • Tốt nghiệp khóa Đào tạo nghề luật sư của Học viện Tư pháp.

Kinh nghiệm

 • Có kinh nghiệm 04 năm làm việc tại Văn phòng công chứng; Tư vấn liên quan đến việc ký kết các hợp đồng dân sự, các văn bản yêu cầu phân chia di sản thừa kế, chia tài sản vợ chồng…
 • Tham gia đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng, tư vấn pháp luật Kinh doanh – Thương mại, Dân sự, Thừa kế, Hôn nhân và Gia đình, Lao động.

Chuyên môn

 • Tham gia đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng, tư vấn pháp luật Kinh doanh – Thương mại, Dân sự, Thừa kế, Hôn nhân và Gia đình, Lao động.
 • Tham gia tố tụng tại Toà án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực có liên quan.