• 0292 3 767 768
  • duandpartners@gmail.com

Phan Hoàng Như Phúc

  • 02923 767 768
  • phanhoangnhuphuc1208@gmail.com

Trình độ

  • Cử nhân Kế toán trường Đại học Nam Cần Thơ.

Kinh nghiệm

  • Có kinh nghiệm tư vấn về thuế, thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế, báo cáo thuế, làm kế toán cho doanh nghiệp. Đã từng làm việc tại Công Ty TNHH SPS Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ và Công Ty Bảo Hiểm Bảo Việt – Cần Thơ.
  • Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán phù hợp với các yêu cầu kê khai và báo cáo của doanh nghiệp.
  • Tư vấn xây dựng định mức, tính giá thành sản phẩm, tính giá vốn hàng bán ra phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và theo quy định của Thuế.

Chuyên môn

Tư vấn, thực hiện các công việc liên quan đến thuế, kế toán cho doanh nghiệp.