• 0292 3 767 768
  • duandpartners@gmail.com

Thân Thị Kim Nga

  • 02923 767 768
  • kimnga1807@gmail.com

Trình độ

  • Cử nhân Luật trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ
  • Thạc sỹ Luật Kinh Tế – Trường Đại học Cần Thơ

Kinh nghiệm

Có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn trong các lĩnh vực:

  • Tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng trong trong các lĩnh vực: Kinh doanh – Thương mại, Dân sự, Lao động, Hôn nhân gia đình, Sở hữu trí tuệ…
  • Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực có liên quan.
  • Đại diện hoặc tham gia cùng khách hàng làm việc, đàm phán hợp đồng với các đối tác; với các bên có liên quan hoặc cơ quan nhà nước để giải quyết vụ việc khi khách hàng có yêu cầu.
  • Tham gia tố tụng tại Toà án, tại Trọng Tài Thương Mại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Chuyên môn

Tư vấn doanh nghiệp, tư vấn pháp luật về lao động, quan hệ lao động, bảo hiểm, Hợp đồng, Tư vấn sở hữu trí tuệ.