• 0292 3 767 768
  • duandpartners@gmail.com

Tô Thanh Hòa

  • 02923767768
  • tothanhhoa2503@gmail.com

Trình độ

  • Cử nhân Luật Trường Đại học Cần Thơ.
  • Tốt nghiệp khoá đào tạo nghề Luật sư của Học viện Tư pháp.

Kinh nghiệm

  • Đại diện cho Ngân hàng tham gia các vụ việc tại Tòa án, Thi hành án dân sự để giải quyết các tranh chấp liên quan đến tranh chấp hợp đồng tín dụng, Tranh chấp QSDĐ…
  • Đại diện ngoài tố tụng hoặc tham gia cùng khách hàng làm việc với các bên có liên quan hoặc cơ quan nhà nước để giải quyết vụ việc khi khách hàng có yêu cầu

Chuyên môn

Tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng trong trong các lĩnh vực: Dân sự, Ngân hàng, Đất đai, Hôn nhân gia đình…