• 0292 3 767 768
  • duandpartners@gmail.com

Hứa Thế Linh

  • 02923 767 768
  • huathelinh83@gmail.com

Trình độ

  • Cử nhân Luật trường Đại học Nam Cần Thơ.
  • Học viên Khoá Đào tạo nghiệp vụ Luật sư của Học viện Tư pháp.

Kinh nghiệm

Kinh nghiệm tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật liên quan trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình.

Chuyên môn

Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình.