• 0292 3 767 768
 • duandpartners@gmail.com

Nguyễn Trọng Nguyễn

 • 0837 897 959
 • nguyentrongnguyen12v@gmail.com

Trình độ

 • Cử nhân Luật học trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Cử nhân Quản Lý Nhà nước trường Đại học Đà Nẵng.
 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh trường Đại học Cần Thơ.
 • Tốt nghiệp khóa Đào tạo nghề luật sư của Học viện Tư pháp.
 • Thạc sĩ Luật học tại Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm

 • Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực có liên quan.
 • Tư vấn pháp luật cho khách hàng trong lĩnh vực Dân sự, Đất đai, Hình sự, Hành chính, Thừa kế, Hôn nhân gia đình…
 • Đại diện ngoài tố tụng hoặc tham gia cùng khách hàng làm việc với các bên có liên quan hoặc cơ quan nhà nước để giải quyết vụ việc khi khách hàng có yêu cầu.
 • Tham gia tố tụng tại Toà án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Chuyên môn

Tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng trong trong các lĩnh vực: Dân sự, Đất đai, Hình sự, Hành chính, Thừa kế, Hôn nhân gia đình…