• 0292 3 767 768
 • duandpartners@gmail.com

Phạm Hồng Du

 • 0907 00 77 99
 • phamhongdu7799@gmail.com

Trình độ

 • Cử nhân Luật trường Đại học Luật Hà Nội.
 • Cử nhân Quản trị kinh doanh trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh trường Đại học Cần Thơ.
 • Thạc sỹ chuyên ngành Luật Kinh tế – Trường Đại học Cần Thơ.
 • Thạc sỹ chuyên ngành Luật Dân sự và Tố tụng Dân sự – Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Nghiên cứu sinh ngành Luật Dân sự và Tố tụng dân sự – Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Giảng viên thỉnh giảng khoa Luật – trường Đại học Nam Cần Thơ.

Kinh nghiệm

 • Có hơn 10 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực bất động sản.
 • Gần 10 năm kinh nghiệm hành nghề luật sư, tư vấn và tham gia tố tụng trong các lĩnh vực: Dân sự, Hình sự, Hành chính, Đất đai, Lao động, Thừa kế, Hôn nhân gia đình, Kinh doanh – thương mại,…
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục hành chính phức tạp trong các lĩnh vực có liên quan đến pháp luật.
 • Đại diện hoặc tham gia cùng khách hàng làm việc, đàm phán hợp đồng với các đối tác, với các bên có liên quan hoặc cơ quan Nhà nước khi khách hàng có yêu cầu.

Chuyên môn

Tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng tại Toà án trong lĩnh vực Dân sự, Hình Sự, Hành chính, Đất đai, Thừa kế, Kinh doanh – Thương mại,…